Pretraga

Mapa sajta Kontakt Latinična verzija

» Početna stranica » Dobrodošli » Saopštenja » Saopštenja

Saopštenje za javnost

Saopštenja 11.02.2016 08:25 0

Uvažavajući zaključak Vlade Republike Srpske od 08.02.2016. godine u kojem se potvrđuje da su u toku pripremne aktivnosti u vezi sa utvrđivanjem ekonomskih i finansijskih politika za potrebe pregovora o finansijskom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, na koje će, između ostalog, uticati i principi i model restrukturiranja Banke Srpske a.d. Banja Luka - u privremenoj upravi (u daljem tekstu: Banka), privremeni upravnik sačinio je dopunu Izvještaja o finansijskom stanju i perspektivi Banke u smislu da se rok za dostavljanje detaljnog plana aktivnosti, a u vezi sa sprovođenjem neophodnih mjera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju Banke, uslovi dinamikom i rezultatima aktivnosti vezanim za pregovore o finansijskom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom koje imaju prioritetan i hitan status u rješavanju.

U dopuni Izvještaja o finansijskom stanju i perspektivi Banke, privremeni upravnik je predložio da se predmetni plan dostavi najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka Vlade Republike Srpske, nakon čega će biti moguće sačiniti definitivan prijedlog za rješavanje budućeg statusa Banke.

Prijedlog privremenog upravnika utvrđen je uvažavajući napore Vlade Republike Srpske da nađe rješenje i preuzme obavezu prema deponentima Banke.

Ukoliko Vlada Republike Srpske ne dostavi predmetni plan u navedenom roku, privremeni upravnik će uputiti zahtjev za pokretanje likvidacionog postupka Agenciji za bankarstvo Republike Srpske.

 

Banka Srpske a.d. Banja Luka - u privremenoj upravi