Pretraga

Mapa sajta Kontakt Latinična verzija

» Početna stranica » Dobrodošli » Saopštenja » Saopštenja

Saopštenje za klijente vlasnike osiguranih depozita koji imaju obaveze prema banci

Saopštenja 10.06.2016 09:28 0

Poštovani klijenti,

U skladu sa članom 12 i članom 4 Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine vrši isplatu osiguranih depozita na način da je visina isplaćenih osiguranih depozita u iznosu do 50.000 umanjena za zakonske ili ugovorene obaveze klijenta prema Banci.

Zakon o bankama Republike Srpske, član 117 i član 119, omogućava klijentima da iz depozita do 50.000 regulišu nedospjele obaveze koje imaju prema banci. Za netiranje depozita i obaveza potrebno je u banci podnijeti potpisan zahtjev uz kopiju lične karte, a za pravna lica dodatno kopiju kartona deponovanih potpisa.

U skladu sa naprijed navedenim, pozivamo klijente da podnesu zahtjev za regulisanje svojih obaveza prema banci iz osiguranih depozita. Zahtjevi se podnose u slobodnoj formi i mogu podnijeti putem: e-mail adrese contact@bankasrpske.ba fax-a 051/245-145 ili poštom na adresu Banka Srpske a.d. u likvidaciji, Aleja Svetog Save 61, 78 000 Banjaluka

Ukoliko klijenti ne podnesu zahtjev, obaveza klijenta ostaje po ugovorenom otplatnom planu, a depoziti se isplaćuju u četvrtom, odnosno petom isplatnom redu.

S poštovanjem,