Pretraga

Mapa sajta Kontakt Latinična verzija

» Početna stranica » Dobrodošli » Saopštenja » Saopštenja

ISPRAVKA OGLASA PRVE JAVNE PRODAJE IMOVINE BANKE

Saopštenja 02.11.2017 14:25 0

Banka Srpske a.d. u stečaju Banjaluka

St 121495 17 St

Datum: 01.11.2017.godine

Na osnovu člana 155., 156., 160. i 166. Zakona o stečaju Službeni glasnik RS, br.16/2016, a na osnovu odluke Skupštine povjerilaca Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka od 14.09.2017. godine i  odluke Odbora povjerioca od 30.10.2017 godine, stečajni upravnik Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka dana 01.11.2017. godine oglašava

ISPRAVKU

OGLASA PRVE JAVNE PRODAJE IMOVINE BANKE

PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE od 30.10.2017. godine.

Vrši se ispravka oglasa  Prve javne prodaje imovine banke putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije od 30.10.2017. godine, u dijelu pod  III USLOVI PRODAJE tačka 7. ,umjesto riječi „ponedeljak“ treba da stoji „četvrtak“,dok u ostalom dijelu Prva javna prodaja od 30.10.2017. godine, tekst ostaje

nepromjenjen.

Ispravka oglasa o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci i  u dnevnim listovima „Glas Srpske”, „Dnevni avaz“ i web stranicama Banke Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju -WEB: www.bankasrpske.ba i Privredne komore RS, www.komorars.ba i Privredne komore BiH, www.komorabih.ba

Stečajni upravnik

Mirjana Golić