Pretraga

Mapa sajta Kontakt Latinična verzija

» Početna stranica » Dobrodošli » Saopštenja » Saopštenja

JAVNI OGLAS o prodaji akcija Centralnog registra hartija od vrijednosti

Saopštenja 18.01.2018 08:43 0

Banka Srpske a.d. u stečaju Banjaluka

St 121495 17 St

Na osnovu Odluke Odbora povjerilaca od 12.01.2018. godine Banka Srpske a.d. Banjaluka u stečaju objavljuje

JAVNI OGLAS

o prodaji akcija Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka

putem usmenog javnog nadmetanja

 

I PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su 134 akcije emitenta Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka u vlasništvu Banke Srpske a.d. Banjaluka u stečaju oznaka akcija CRHV-R-A, ISIN BA100CRHVRA2, nominalne vrijednosti 100,00 KM po akciji.

Akcije se prodaju u paketu i paket čini 134 akcije.

 

II CIJENA AKCIJA

Početna cijena paketa akcija je 13.400,00 KM i predstavlja najnižu prodajnu cijenu i ispod iste se neće akcije prodavati.

Početna cijena u postupku licitacije biće uvećana za prag povećanja do isticanja najpovoljnije ponude. Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom.

Nakon provedenog postupka licitacije, najpovoljniji ponuđač proglašava se najpovoljnijim kupcem, a utvrđena cijena kupoprodajnom cijenom.

 

III PRAVO  UČEŠĆA

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju pravna lica u skladu sa članom 194 Zakona tržištu hartija od vrijednosti koja uplate depozit u iznosu 10% od nominalne vrijednosti paketa akcija, odnosno 1.340,00 KM do 29.01.2018. godine do 24 sata.

 

IV  DAN I  MJESTO  ODRŽAVANJA  JAVNOG  NADMETANJA

Javno usmeno nadmetanje održaće se 30.01.2018. godine sa početkom u 13.30 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Gundulićeva 128.

 

V  OBAVEZA KUPCA

Kupac je dužan da uplati kupoprodajnu cijenu na račun Banka Srpske a.d. Banja Luka –u stečaju broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka u roku od 30 dana nakon isticanja Zaključka o prodaji najpovoljnijem kupcu na oglasnoj tabli suda, nakon čega se u roku od 15 dana sa istim zaključuje kupoprodajni ugovor.

Sve troškove prenosa akcija snosi kupac.

 

 

VII OSTALE ODREDBE

Stečajni upravnik sprovodi postupak prodaje akcija i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Ponuđačima, osim prva tri rangirana ponuđača, vratiće se depozit odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od javnog nadmetanja.

Zaključak o prodaji najpovoljnijem kupcu stečajni upravnik će donijeti u roku od 5 dana i istaći na oglasnoj tabli suda.

 

VI  DODATNE INFORMACIJE

Javni poziv za prodaju akcija Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka putem postupka usmenog javnog nadmetanja objaviće se u dnevnim listovima Glas Srpske, Dnevni Avaz, na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci i na web stranici Banjalučke berze: www.blberza.com, web stranicama Banke Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju www.bankasrpske.ba, Privredne komore RS: www.komorars.ba i Privredne komore BiH: www.komorabih.ba.

 

Stečajni upravnik

Mirjana Golić