Pretraga

Mapa sajta Kontakt Latinična verzija

» Početna stranica » Dobrodošli » Saopštenja » Vijesti

Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za čuvanje arhivske građe Banke Srpske a.d. u stečaju u materijalnom obliku

Saopštenja 03.09.2018 08:45 0

Banka Srpske a.d. u stečaju Banjaluka

St 121495 17 St

Datum: 31.08.2018.godine

 

Na osnovu Zakona o stečaju, Službeni glasnik RS, Sl.gl. br.16/2016 i Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom, glava IX Standard o načinu vođenja i čuvanja evidencije stečajnog dužnika, stečajni upravnik Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka dana 31.08.2018. godine oglašava

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZATVORENIH  PONUDA ZA ČUVANJE ARHIVSKE GRAĐE BANKE SRPSKE AD U STEČAJU U MATERIJALNOM OBLIKU

Pozivaju se pravna lica koja posjeduju akreditaciju Arhiva Republike Srpske za davanje na korištenje prostorija za skladištenje dokumentarne građe i koja obavljaju poslove čuvanja arhive u materijalnom obliku da dostave ponudu cijene za adekvatno čuvanje dokumentarne građe prema arhivskim standardima, maksimum 10 godina za 18.984 registratora sa procjenom umanjenja od 7% na godišnjem nivou bez usluge izdvajanja bezvrijednog materijala.

Predmetna građa je sređena i evidentirana u 33 arhivske knjige. Građa se sastoji iz 18.984 registratora.

Izdvajanje bezvrijednog materijala u narednih 10 kalendarskih godina vrši Arhiv Republike Srpske.

Visinu cijene ponude je potrebno dati u ukupnom iznosu, uz varijantu plaćanja cjelokupnog iznosa unaprijed za čitav period čuvanja i uz varijantu plaćanja na mjesečnom nivou.

Ponude je potrebno dostaviti u pismenoj formi u zatvorenim kovertama najkasnije zaključno sa 12.09.2018. godine na adresu Banka Srpske a.d. u stečaju, Aleja Svetog Save 61 Banjaluka sa naznakom „Ponuda za čuvanje arhivske građe-ne otvarati“.

Uz ponude je potrebno dostaviti dokaz o obavljanju djelatnosti i posjedovanju akreditacije izdate od strane Arhiva Republike Srpske. Ponude bez tražene dokumentacije smatraće se nepotpunim i kao takve će se odbaciti.

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 17.09.2018. godine u prostorijama Banke Srpske a.d. u stečaju na adresi Aleja Svetog Save 61 Banjaluka u 11 časova.

Poziv objavljen u dnevnim novinama Glas Srpske, internet stranici Privredene komore RS i Banke Srpske- www.bankasrpske.ba i oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banja Luci.

 

Stečajni upravnik

Mirjana Golić