Pretraga

Mapa sajta Kontakt Latinična verzija

» Početna stranica » Dobrodošli » Saopštenja » Vijesti

JAVNA PRODAJA IMOVINE BANKE PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Saopštenja 09.11.2018 15:05 0

Banka Srpske a.d. u stečaju Banjaluka

St 121495 17 St

Datum: 08.11.2018.godine

 

Na osnovu člana 155., 156., 160. i 166. Zakona o stečaju Službeni glasnik RS, br.16/2016, Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom, a na osnovu odluke Skupštine povjerilaca Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka od 14.09.2017. godine i 11.04.2018. godine i  odluke Odbora povjerioca od 30.10.2017. godine i 23.03.2018 godine, 23.10.2018. godine i 05.11.2018. godine stečajni upravnik Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka dana 08.11.2018. godine oglašava

 

JAVNU PRODAJU IMOVINE BANKE PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Izlaže se prodaji imovina Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka:

A) PUTEM PRVOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

I NEKRETNINE

1. Nekretnine upisane u RUGIP Područna jedinica Sokolac k.o. Sokolac u ZK broj 21, na parceli k.č. 1297, oznaka nekretnine bara, dvorište stambeno poslovne zgrade i stambeno poslovna zgrada u ukupnoj površini od 510 m2, adresa Ulica Milana Šarca bb, Sokolac, vlasništvo Banke 1/1 bez tereta, a u naravi čini stambeno poslovni objekat sa pripadajućim zemljištem procijenjene vrijednosti od

61.670,00 KM.

2. Nekretnine upisane u RUGIP Područna jedinica Srbac k.o. SP Srbac u ZK broj 490, na parceli k.č. 96/28, oznaka nekretnine Oraščina oranica u površini od 5.000 m2, upisano u stari premjer PL 2396, parcela broj 295 kultura Oraščina, njiva IV i III klase u ukupnoj površini od 5.000 m2, na adresi krak Ulice Save Vujanovića Žuće bb, Srbac, vlasništvo Banke 1/1 bez tereta, a u naravi čini zemljište koje je upisano kao poljoprivredno, a pogodno je za formiranje samostalne građevinske ili više parcela u VI gradskoj zoni te je pogodno za pretvaranje u građevinsko zemljište procijenjene vrijednosti od

35.000,00 KM.

3. Nekretnine upisane u RUGIP Područna jedinica Srbac k.o. SP Nožičko u ZK broj 177, na parceli k.č. 322/1, oznaka nekretnine objekat za tov pilića ekonomsko dvorište, površine od 5.200 m2, upisano u PL 1036, parcela broj 236/003 kultura objekat za tov pilića 400 m2, njiva 4.300 m2 i dvorište 500 m2 u ukupnoj površini od 5.200 m2, adresa Nožičko bb, vlasništvo Banke 1/1 bez tereta, a u naravi čini objekat za tov pilića koji nije u funkciji i neispunjava uslove za namjensku upotrebu sa pripadajućim zemljištem procijenjene vrijednosti od

99.200,00 KM.

4. Nekretnine upisane u RUGIP Područna jedinica Banjaluka k.o. SP Ivanjska u ZK broj 225, na svim parcelama, idealni dio 1/5, a u naravi čini poljoprivredno zemljište izvan gradske zone, u ukupnoj površini od 13.750 m2, adresa Mišin Han bb, bez tereta, susvojina Banke, udio 1/5, procijenjene vrijednosti od

20.625,00 KM

5. Nekretnine upisane u RUGIP Područna jedinica Trebinje k.o. SP Zubci u ZK broj 1917, na parceli k.č.1327/2 i k.č. 1329/2, oznaka nekretnine Podložnica oranica, ukupne površine 2.880 m2, upisano u PL 825, adresa Zubci, zaseok Kraj bb, vlasništvo Banke 1/1 bez tereta, a u naravi čini poljoprivredno i ostalo zemljište procijenjene vrijednosti od

 

5.760,00 KM

6. Nekretnine upisane u RUGIP Područna jedinica Pale k.o. SP Pale, i to:

 

u konačnom ukupna površina zemljišta za prodaju u sve tri alineje iznosi 6.541,60 m2 a u naravi čini poljoprivredno zemljište izvan gradskih zona na lokaciji Koran, Pale ukupne površine procijenjene vrijednosti od

39.250,00 KM

7. Nekretnine upisane u RUGIP Područna jedinica Prijedor k.o. SP Prijedor u ZK 5787,

na parceli k.č. 414/461 oznaka nekretnine poslovna zgrada, a u naravi čini skladišno proizvodni objekat bruto površine površine od 7.917 m2;

na parceli k.č. 414/462 oznaka nekretnine poslovna zgrada, a u naravi čini diskont koji se može prilagoditi višestrukoj namjeni, površine 482 m2;

na parceli k.č. 414/463 oznaka nekretnine poslovna zgrada, bivše skladište boja i lakova, površine 216 m2, a u naravi čine objekti koji se mogu prilagoditi višestrukoj namjeni,

na parceli k.č. 414/267 oznaka nekretnine poslovna zgrada i ekonomsko dvorište - etažirani objekat ukupne korisne površine od 1.365 m2, a u naravi čini suteren, prizemlje i prvi sprat sa suvlasničkim i zajedničkim pristupom objektu i prostorima unutar objekta (zajednički dijelovi zgrade etažnih vlasnika) i ostalim objektima bruto građevinske površine i to: portirnica 32 m2, objekat garaža i radionica 413 m2, objekat radionica 275 m2, objekat auto servis 1040 m2, pomoćna radionica 448 m2 i objekat trafo stanice 20 m2 sa pripadajućim zemljištem,.

 

Svi naprijed navedeni objekti u naravi leže ili ih opslužuje zemljište iz ZK 5787 k.o. SP Prijedor u površini od 55.855 m2, što odgovara zemljištu upisanom u PL broj 16 k.o. Prijedor 2 ukupne površine od 55.459 m2, bez tereta, vlasništvo Banke 1/1, na adresi Brezičanski put bb, Prijedor procijenjene vrijednosti od

6.182.030,00 KM

8. Nekretnine upisane u Zemljišno knjižnom uredu Općinskog suda Visoko k.o. Zbilje u ZK 301 na parceli k.č. 199 oznaka nekretnine Luka, njiva 3. Klase 0; na parceli k.č. 197 oznaka nekretnine Luka, stambena i pomoćna zgrada sa dvorištem i voćnjakom i na parceli k.č. 198 oznaka nekretnine njiva 4. klase 0, a u naravi čini stambeni objekat BGP 144 m2 sa pripadajućim zemljištem od 1.167 m2 i ostalim zemljištem od 1.699 m2, na adresi Zbilje bb, Visoko, od čega je predmet prodaje idealni suvlasnički dio Banke opisanih nekretnina sa udjelom od 1/12, bez tereta, procijenjene vrijednosti od

9.802,75 KM

9.Nekretnina upisana u Zemljišno knjižnom uredu Općinskog suda Visoko k.o. Zbilje u ZK 300 na parceli k.č. 73 oznaka nekretnine Do, voćnjak 2, klase 0, površine 1.811 m2, od čega je predmet prodaje idealni suvlasnički dio Banke opisanih nekretnina sa  udjelom od  1/6 ili 301,80 m2, na adresi Zbilje bb, Visoko, bez tereta, a u naravi čini poljoprivredno zemljište izvan gradskih zona procijenjene vrijednosti od

3.320,00 KM

10. Nekretnine upisane u RUGIP Područna jedinica Pale k.o. SP Pale u ZK 5277 k.č. 615/15 oznaka nekretnine Zlokos, stambeni objekat 87 m2 i dvorište površine 463 m2, tj. ukupne površine zemljišta od 550 m2 a u naravi čini stambena-dupleks jedinica na adresi ulica Serdar Janka Vukotića br 15, Pale, suvlasnički dio Banke sa udjelom ½ bez tereta.

Predmet prodaje je idealni suvlasnički dio Banke sa udjelom 1/2,  i to stambena-dupleks jedinica u površini od 96 m2 koja je položena na pripadajuće zemljište od 275 m2, bez tereta, po procijenjenoj vrijednosti od

62.976,00 KM

11. Nekretnine upisane u RUGIP Područna jedinica Bratunac SP Suha u ZK 28 na parceli k.č.575/2 oznaka nekretnine u AI Strgača, u AII Kuća na k.č. 575/2; Livada površine 881 m2, na adresi Suha bb, Bratunac, vlasništvo Banke 1/1, a u naravi čini stambeno poslovni objekat sa pripadajućim zemljištem BGP 285 m2, položen na zemljištu od 881 m2, procijenjene vrijednosti od

89.790,00 KM

II POKRETNE STVARI

Redbr.

Naziv

Jed. mjere

Kol.

Cijena sa PDV-om

 

MAŠINE

 

 

 

1

Horizontalna tračna pila VRAVOR tip 1000 3kw

kom

1

21.645,00

2

Vertikalna tračna pila banseg tip TP8 SEFARIN

kom

1

2.340,00

3

Motorna pila Hausqvarna 371XP

kom

1

2.223,00

4

Motorni viljuškar OIK TIP A50 5T br.motora 6328493

kom

1

14.040,00

5

Uzdužni presjekač VRAVOR tip 500 7,5kw-pregorio motor

kom

1

2.808,00

6

Poprečni presjekač VRAVOR tip 700 3kw

kom

1

3.627,00

7

Kosilica Alko

kom

1

46,80

8

Bušilica

kom

1

35,10

9

Brusilica

kom

1

35,10

10

Mješalica Lijam plave boje

kom

1

40,95

11

Kosilica na benzin 3,5 HP

kom

1

117,00

B) PUTEM DRUGOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

I NEKRETNINE

 

  1. Nekretnine upisane u RUGIP Područna jedinica Derventa k.o. Živinice u ZK broj 8, na parceli k.č. 155/2, oznaka nekretnine Pokućnica njiva VI klase u površini od 301 m2 i k.č. 156, oznaka nekretnine Pokućnica, dvorište, njiva V klase, kuća i zgrade ukupne površine od 599 m2, vlasništvo Banke 1/1 bez tereta, a u naravi čini stambeni objekat sa uređenim zemljištem u Ulici Vukovarska bb u Derventi, bruto površine objekta od 162 m2, korisne površine objekta od 122 m2 sa pripadajućim zemljištem od 900 m2 procijenjene vrijednosti od

68.875,00 KM.

  1. Nekretnine upisane u RUGIP Područna jedinica Bileća, k.o. SP Bileća ZK 1522 na parceli 53/39 oznaka nekretnina I- dvorište, II - stambena zgrada na parceli br. 53/39 zgrada i dvorište površine od 628 m2, udio 1/1, tip suvlasništvo Banke, a u naravi čini stambeni objekat prvi sprat gdje su smještena dva stana što ukupno čini 145,74 m2 i to jednosoban stan na prvom spratu u tlocrtu označen kao 1-3 i jednosoban stan na prvom spratu na tlocrtu označen kao 1-4 i garsonjera u prizemlju površine 35,36 m2 na tlocrtu označena kao PR-2 sa zajedničkim pravom korištenja zemljišta, a procijenjene vrijednosti nekretnina od

64.294,00 KM.

  1. Nekretnina poslovni objekat- prostor evidentiran u RUGIP Područna jedinica Bijeljina, k.o. Bijeljina 2, ZK 12450 na parceli br. 3154/2 u Ulici kneginje Milice, oznaka nekretnine poslovna zgrada u privredi površine 41 m2 svojina 1/1 Banke, sa teretima po ugovoru o poklonu nekretnina uknjiženo kao pravo doživotnog uživanja na nekretninama prema Ugovoru OPU br. 281/08, a u naravi čini poslovni objekat- prostor, samostalan, korisne površine od 33,40 m2 procijenjene vrijednosti od

31.396,00 KM.

  1. Nekretnine upisane u knjigu uloženih ugovora o otkupu-prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, list broj 430, područna jedinica Istočno Sarajevo, opština Istočna Ilidža, katastarska opština Dobrinja, Istočno Sarajevo, vlasništvo Banke, izgrađene na katastarskoj parceli 3538/3, posjedovni list br. 921 u Ulici srpskih vladara 15, broj ulaza 15, spratnost –prizemlje u površini 21,69 m2, a u naravi čini poslovno kancelarijski prostor u prizemlju stambeno poslovne zgrade procijenjene vrijednosti

21.365,00 KM.

II POKRETNE STVARI

Oprema

Redni broj

Inv.broj

Naziv-mašine

Jed.mjere

Količina

Cijena sa PDV-om

1

20108

Mješalica za beton

kom

1

468,00

2

20109

Mašina za izdužno i poprečno rezanje

kom

1

292,50

Redni broj

Inv.broj

Naziv-oprema

Jed.mjere

Količina

Cijena sa PDV-om

1

20103

Nosači polica, visine 180 sm

set

1

292,50

2

20104

Svjetleća reklama 70x70x15cm

kom

3

1.053,00

4

20106

Kalupi za vibracioni sto-ručna izrada VS1

set

1

468,00

5

20107

Kalupi za vibracioni sto-ručna izrada VS2

set

1

585,00

6

8837

Uokvirivanje uputstava za rad, nikl ram 48x91

kom

9

84,24

7

5534

Mac Book (laptop)

kom

1

216,45

8

5522

Apple iPad 2 64GB 3G

kom

1

234,00

9

9432

Bušilica čekić Makita HR 2470

kom

1

105,30

10

11193

Brojačica novca

kom

1

1.755,00

C) PUTEM TREĆEG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Izlažu se prodaji pokretne stvari i to:

Redni broj

Naziv- vozila I poljoprivredne mašine

Jed. mjere

Količina

Cijena sa PDV-om

1

Kosa IMT DMK 1.05 za motokultivator- u viđenom stanju

kom

1

936,00

2

Plug  IMT DMK za motokultivator- u viđenom stanju

kom

1

234,00

D) PUTEM ČETVRTOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

I  NEKRETNINE

1.Poslovni prostor u prizemlju stambeno poslovne zgrade St+P+3 koja je sagrađena na parceli 944/2, naziv parcele nova zgrada, način korištenja kuća i zgrada površine 262 m2 upisana u posjedovni list broj 329, k.o. Petrovac-grad, Ulica Bosanska bb u Bosanskom Petrovcu, u površini od 85,80 m2, sa pripadajućim suvlasničkim dijelom zemljišta koje pripada zgradi i pripadajućim dijelom uređaja i opreme u toj zgradi, procijenjene vrijednosti 77.649,00 KM sa opremom u poslovnom prostoru po specifikaciji Tabela broj 4, procijenjene vrijednosti 11.296,35 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 88.945,35 KM.

2.Poslovno administrativni objekat i pripadajuće zemljište u Ulici branilaca BiH bb u Ključu, k.o. Ključ, upisano u PL broj 1950, k.č. 856, naziv parcele: pilana, način korištenja poslovna zgrada u privredi i dvorište i k.č. 857 naziv parcele: pilana, način korištenja poslovna zgrada u privredi i dvorište, ukupne površine 1.554 m2, objekat ukupne korisne površine od 1.591 m2 sa dvorištem, predstavljaju 1/1 posjed i vlasništvo Banke, prodaje se po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 290.216,00 KM

3.Kuća sa dvorištem u Trebinju, k.o. SP Gorica, ZK 74,  na parceli 710/6 oznaka nekretnine kuća sa dvorištem u površini od 750m2, vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, a u naravi čini stambeni objekat korisne površine od 311,80 m2 sa zemljištem. Objekat se prodaje u faktičkom stanju na dan prodaje po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 73.580,00 KM.

4.Zemljište u Trebinju SP Gorica, ZK 2050, na parceli 710/1 oznaka nekretnine Ržani do: šuma, u površini od 28.981 m2 vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, a u naravi čini potencijalno građevinsko zemljište izvan gradskih zona, trenutno neuredni krš po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 289.810,00 KM.

5.Objekat za tov pilića sa ekonomskim dvorištem i njivom, Srbac, k.o. SP Inađol, ZK 179, na parceli 125/4, u površini 6.087 m2, a u naravi čini objekat za tov pilića korisne površine od 726,51 m2, vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, procijenjene vrijednosti od 88.297,00 KM, odnosno

za prodajnu cijenu od 88.297,00 KM.

6.Stambeni objekat i pripadajuće zemljište Prijedor u Ulici Petra Mećave broj 7, k.o. SP Prijedor,  ZK 6857, na parceli 285/1, oznaka nekretnine zemljište pod kućom i dvorište, porodična stambena zgrada P+1, površina 290 m2, a u naravi čini stambeni objekat sa uređenim zemljištem, ukupne korisne površine od 240,50 m2, vlasništvo Banke 1/1,  procijenjene vrijednosti od 142.880,00 KM, odnosno

za prodajnu cijenu od 142.880,00 KM

II POKRETNE STVARI

Izlažu se prodaji pokretne stvari i to:

A) VOZILA I POLJOPRIVREDNE MAŠINE

Ukupno                                                                                                                                    468,00 KM

R.B.

Naziv

J.mjere

Količina

Cijena sa PDV-om

1

Laktofriz za hlađenje, 800 l – u viđenom stanju

kom

1

234,00

2

Laktofriz za grijanje, 800 l – u viđenom stanju

kom

1

234,00

B) OSTALA OPREMA

UKUPNO                                                                                                                        123.705,27 KM

Lokacija matična zgrada Banke- TABELA 1

Ukupno                                                                                                                             83.693,61 KM

R.B.

Naziv opreme u viđenom stanju

J. mjere

Količina

Cijena sa PDV-om

1

Kućište, monitor, tastatura i miš različitih proizvođača i karakteristika

komplet

34

2.784,60

2

Računari-kućišta različitih proizvođača

kom

186

10.413,00

3

Laptop

kom

7

807,30

4

Printeri, skeneri, kopir aparati

kom

91

5.431,14

5

Cisco i panasonic telefoni, mobilni telefoni

kom

209

1.781,91

6

Video konferencija polycom

kom

2

851,76

7

Monitori različitih proizvođača

kom

155

3.683,16

8

Svijetleće reklame

kom

29

423,54

9

TV i table za kursne liste

kom

35

2.905,11

10

Brojači, UV lampe, pultne blagajne, eurochecker, vezačice novca

kom

174

32.676,93

11

Kalkulatori

kom

74

479,70

12

Mrežna oprema-swich, asa, router, ups

kom

240

14.409,72

13

Kamere i alarmni sistemi

kom

267

4.192,11

14

Ostalo (bušilica, rešo, zvučnik, foto aparat, pojačalo, zamrzivač, idr)

kom

258

2.853,63

TABELA 1.1.

Oprema koja ima otpadnu vrijednost 3 KM/kg prilog tabela- prodaje se u paketu

Inventurni broj

Naziv osnovnog  sredstava

Inventurni broj

Naziv osnovnog  sredstava

0000009355

Mac Book Air 13 usb+mis+mini display

11432

Telefon panasonic

11485

Racunar ASUS sivi

4036

Monitor samsung

11486

Racunar ASUS crni

0000002983

ASUS SWITCH 8 PORT

11490

Racunar ASUS crni +tastatura i mis

0000005174

MONITOR SAMSUNG SN

9261

Printer Epson PLQ 20

0000006931

BROJACICA NOVCA-DE LA RUE 2650 UV

0000002113

SKENER CANO SCAN LIDE 60

0000009039

UV lampa Docash 530

0000005149

MONITOR SAMSUNG 19 LCD 943 SN

0000009313

UV lampa

0000003255

NOKIA 6151

0000003051

GVC EXTERNI MODEM FAX/MODEM USB

0000009355

Mac Book Air 13 usb+mis+mini display

11432

Telefon panasonic

11485

Racunar ASUS sivi

4036

Monitor samsung

Lokacija Jošavka

Ukupno                                                                                                                          39.722,67 KM

R.B.

Naziv opreme u viđenom stanju

J. mjere

Količina

Cijena sa PDV-om

1

Stolice i fotelje

kom

213

3.091,14

2

Ormari i komode

kom

31

814,32

3

Kase za novac, sefovi, trezor, blagajne

kom

86

13.768,56

4

Reklame

kom

47

627,12

5

Bankomat

kom

18

2.808,00

6

Stolovi i ladičari

kom

119

1.859,13

7

Vješalice, korpe za smeće, držači i ostalo

kom

41

386,57

8

Arhivski i garderobni ormari

kom

122

3.828,94

9

Zidne police, kuhijski elementi, usisivač, pult, tabure, grijalica, ventilator, idr

kom

168

8.130,33

10

Protivpožarni aparati

kom

32

1.678,95

11

Printeri, kopiri skeneri, mrežan aoprema, rek, idr.

kom

30

2.729,61

Pokretne stvari na lokaciji Šeher prodaju se u paketu po otpadnoj vrijednosti

Ukupno cijena sa PDV                                                                                            230,49 KM

Redni broj

Naziv

Količina

Po kom

 

RAZNO

 

1

Rashladna vitrina

3

2

Električni šporet

2

3

Veš mašina

2

4

Frižider

1

5

Metal-beton stub 2x0,20x0,10

77

6

Kolica sa 8 polica 1,7x0,50x2,00

1

7

svjetleća reklama 70x70x15 cm

3

Pokretne stvari na lokacija Bijeljina prodaju se u paketu po otpadnoj vrijednosti

Ukupno cijena sa PDV                                                                                               58,50 KM

Red. broj

Naziv

Količina

1.

Električni šporet Gorenje, Frižider Gorenje, Mašina za suđe Gorenje, TV Silva, TV Panasonic, Komoda 2,2 m, hrast, Regal, 4m, puno drvo

po 1 komad

A) UKUPNO A+B                                                                                                   124.173,27 KM

USLOVI PRODAJE

1.Procijenjena vrijednost imovine predstavlja početnu prodajnu cijenu ispod koje se imovina neće prodati na prvom javnom nadmetanju- licitaciji.

2.Na drugom javnom nadmetanju-licitaciji nova prodajna cijena iznosi 90% od procijenjene vrijednosti za nekretnine, a za pokretne stvari 80% od procijenjene vrijednosti i to je najniža cijena ispod koje se imovina ne može prodati na drugoj licitaciji.

3.Na trećem javnom nadmetanju-licitaciji, nova prodajna cijena može biti niža od procijenjene vrijednosti i to:

i to je najniža cijena ispod koje se imovina ne može prodati na trećoj licitaciji.

4.Na četvrtom javnom nadmetanju-licitaciji, nova prodajna cijena iznosi:

i to je najniža cijena ispod koje se imovina ne može prodati na četvrtoj licitaciji.

5.U utvrđenoj prodajnoj cijeni opreme sadržan je PDV.

6.Imovina se prodaje u viđenom stanju, bez pružanja bilo kakvih garancija o nedostacima na imovini i stečajni upravnik ne odgovora za nedostatake koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji i neće se primate nikakve reklamacije.

7.Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u raspoloživu prodajnu dokumentaciju za nekretnine i stvari svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 časova u prostorijama Banke u Banjaluci ulica Aleja Svetog Save br. 61 i skladištu u Jošavci bb, opština Čelinac, a na drugim lokacijama izvan Banjaluke uz dogovor sa odgovornim licem - kontakt telefon 051/245-168, 065/ 522-219.

8.Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od početne cijene svake stvari koja se licitira, a najviše 50.000 KM po jednom predmetu, a sa naznakom rednog broja imovine i nazivom imovine za koju se uplaćuje depozit.

9.Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun Banka Srpske a.d. Banjaluka - u stečaju  broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka najkasnije tri radna dana prije održavanja licitacije. Kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid najkasnije na dan održavanja licitacije.

10.U skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.gl. RS broj 54/17 od 06.06.2017. godine) učesnik u licitaciji je dužan potpisati Izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

11.Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji.

12.Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije dana 10.12.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 13 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda Banjaluka, Gundulićeva 128.

13.Javna prodaja putem usmenog nadmetanja održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač.

14.Stečajni upravnik sprovodi postupak prodaje imovine i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

15.Nakon, zaključenja licitacije utvrđuje se lista tri ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ponuđačima, osim prva tri rangirana ponuđača, vratiće se depozit odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od javnog nadmetanja.

16.Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za nekretnine je 30 dana, a za pokretne stvari je 15 dana od dana održavanja javne prodaje. Uplatu kupoprodajne cijene izvršiti na račun Banka Srpske a.d. Banja Luka –u stečaju broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka.

17.Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u ostavljenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspješnom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30, odnosno 15 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

18.Ukoliko kupac, u ostavljenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača - kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

19.Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji za pokretne stvari u roku od 8 dana, a za nekretnine u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Banka Srpske a.d. Banjaluka - u stečaju predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji.

20.Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene kupoprodaje nema nikakvih obaveza prema kupcu za prodatu imovinu i ne prihvataju se bilo kakve reklamacije o istoj. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

21.Oglas o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci i u dnevnim listovima „Glas Srpske”, „Dnevni avaz“ i web stranicama Banke Srpske a.d. Banjaluka - u stečaju -WEB: www.bankasrpske.ba i Privredne komore RS, www.komorars.ba i Privredne komore BiH, www.komorabih.ba

Stečajni upravnik

Mirjana Golić

PRILOG: TABELE - LICITACIJE 4