Pretraga

Mapa sajta Kontakt Latinična verzija

» Početna stranica » Dobrodošli » Saopštenja » Vijesti

ISPRAVKU OGLASA JAVNE PRODAJE IMOVINE BANKE PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE od 08.11.2018. godine. (objavljen u Glasu Srpske i Dnevnom avazu dana 09.11.2018. godine)

Saopštenja 04.12.2018 08:58 0

Banka Srpske a.d. u stečaju Banjaluka

St 121495 17 St

Datum: 29.11.2018.godine

 

Na osnovu člana 155., 156., 160. i 166. Zakona o stečaju Službeni glasnik RS, br.16/2016, Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom, a na osnovu odluke Skupštine povjerilaca Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka od 14.09.2017. godine i 11.04.2018. godine i  odluke Odbora povjerioca od 30.10.2017. godine i 23.03.2018 godine, 23.10.2018. godine i 05.11.2018. godine stečajni upravnik Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka dana 29.11.2018. godine oglašava

ISPRAVKU

OGLASA JAVNE PRODAJE IMOVINE BANKE

PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE od 08.11.2018. godine.

(objavljen u Glasu Srpske i Dnevnom avazu dana 09.11.2018. godine)

 

Vrši se ispravka oglasa Javne prodaje imovine banke putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije od 08.11.2018. godine, u dijelu

U ostalom dijelu oglasa Javne prodaje imovine banke putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije od 08.11.2018. godine tekst ostaje nepromijenjen.

Ispravka oglasa o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci i u dnevnim listovima „Glas Srpske”, „Dnevni avaz“ i web stranicama Banke Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju -WEB: www.bankasrpske.ba i Privredne komore RS, www.komorars.ba i Privredne komore BiH, www.komorabih.ba

 

 

Stečajni upravnik

Mirjana Golić